Debatmøde 27 april 2017 på Gladsaxe Rådhus

 

                              Liberal Alliance Gladsaxe inviterer

til politisk information og dialog

på Gladsaxe Rådhus

                                        Den 27. april, kl. 20.00

                       Vi har inviteret kandidat til KV17 i København

                                           Danny K. Malkowski

           Danny er stedfortræder i Folketinget for Laura Lindahl, har

været LA IT- og iværksætterordfører, desuden i

Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Indenrigsudvalget i

sin stedfortræder periode.

 

Vi har sat dialog om iværksætteri, det at lande på

Christiansborg og være vikar som helt ny, samt Rigets

tilstand, set gennem LA briller med LA i regering på

dagsordenen på denne aften.

 

Alle er velkommen – tilmelding til

formanden, Jytte Tholstrup Svendsen

jsvendsen@hotmail.com

 

Generalforsamling 27 april 2017 i LA Gladsaxe

LA bestyrelsen i Gladsaxe indkalder til ordinær generalorsamling den 27. april, kl. 19.00 i Rådhuskælderen på

Gladsaxe Rådhus Invitation – Indkaldelse til LAG GF 2017

Der vil blive serveret kaffe mm i pausen

Alle medlemmer af Liberal Alliance i Gladsaxe er velkomne – gerne med partner – bemærk, kun medlemmer i Liberal Alliance i Gladsaxe har stemmeret ved generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Behandling af indkomne forslag (vedtægtsændringer – vedhæftet)

5. Godkendelse af budget

6. Valg af formand (er villig til genvalg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (alle villig til genvalg)

8. Valg af revisor

9. Præsentation af opstillede til KV17

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen kl. ca 20.00 vil der være aktuelt indlæg

fra …….

Desværre har vores oplægsholder meldt fra i sidste øjeblik. Vi

finder nyt interessant oplæg, som annonceres i Gladsaxe Bladet,

som en åben invitation.

Tilmelding: jsvendsej@hotmail.com

På vegne af bestyrelsen i LA Gladsaxe

Jytte Tholstrup Svendsen

Bilag:

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe 2017, GF

Opstillede kandidater Gladsaxe KV2017

Thyra Frank på besøg i Seniorcenter Egegård fredag den 24 februar

 

Liberal Alliances Ældreminister Thyra Frank kommer til Gladsaxe Kommune fredag den 24 februar. Her skal hun kl. 10.00 besøge Seniorcenter Egegård. Dette sker som led i arbejdet med regelforenkling og afbureaukratisering af ældreplejen, hvilket skal frigøre mere tid blandt de ansatte i ældreplejen.  Denne tid skal selvfølgelig komme de ældre til gode, så de kan modtage den gode, værdige pleje og omsorg, som de har krav på.

 

Thyra Frank har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at luge ud i dokumentationskrav og regler i ældreplejen, som stjæler tid fra de ældre. Arbejdet foregår ved inddragelse af medarbejdere på ældreområdet og organisationerne på ældreområdet. Det forventes at arbejdsgruppen fremkommer med sine anbefalinger i efteråret 2017.

 

Og som den praktiker Thyra Frank er, så tager hun selvfølgelig rundt i landet, da der er tale om et arbejde som ikke kan løses fra et skrivebord i ministeriet. 

 

Thyra Frank bliver dog ikke det eneste liberale indslag på dagen, da vores byrådsmedlem Michelle Fejø også deltager i besøget.